Ons Lidmaatschap

Lidmaatschap

Tennisvereniging Beekbergen

Het aanmelden en opzeggen van het lidmaatschap kunt u via deze website doen. Het lidmaatschap van Tennisvereniging Beekbergen geldt voor één jaar en wordt daarna stilzwijgend verlengd, tenzij dit schriftelijk vóór 30 november van het lopende verenigingsjaar wordt opgezegd bij de ledenadministratie.Wilt u zich aanmelden vul dan het inschrijfformulier in en druk als u alles hebt ingevuld op de knop "inschrijven".

Indien dit niet lukt kunt u contact opnemen via: [email protected]

Contributies en inschrijfgeld per jaar per persoon.

Inschrijfgeld

: Eenmalig bij aanmelding (of hernieuwde inschrijving)

: € 20,50 (1)

Mini's

: 5 tm 8 jaar

: € 55,75

Jeugdlid Basisschool

: 9 tm 12 jaar

: € 89,25

Jeugdlid Voortgezet Onderwijs

: 13 tm 16 jaar

: € 111,25

Senior

: Overige leeftijden (17 jaar en ouder)

: € 177,75(3)

Gezinslidmaatschap

 

: Contributie (dit is inclusief 4 KNLTB passen)

 

: € 438,50


Afkoop bardienst

 

: € 67,00

Donateur

 

: € 31,75

  1. Mini's (jeugd tot en met 8 jaar) betalen 50% inschrijfgeld.

  2. Studenten mogen alleen van vrijdag 18:00 uur t/m zondag 23:00 uur gebruik maken van de banen. Ze mogen wel competitie spelen en aan verenigingsactiviteiten deelnemen.

  3. In de laatste algemene ledenvergadering zijn deze bedragen door de leden vastgesteld. Deze gelden voor het jaar 2024.

  4. Banknummer TV Beekbergen; IBAN: NL37RABO0393326047.

 

Beëindiging lidmaatschap

Het lidmaatschap kan alleen SCHRIFTELIJK per post of e-mail worden beëindigd per eind van het kalenderjaar, daarbij moet een opzegtermijn van 4 weken in acht worden genomen. Praktisch houdt dit in dat uw opzegging voor 1 december bij de ledenadministratie moet zijn ontvangen. Aangezien het lidmaatschap gelijk loopt met het kalenderjaar, betekend dit dat u na 1 januari helaas niet meer gerechtigd bent om gebruik te maken van onze tennisbanen.

Postadres:   Harry Garagoski, Kruisweg 1, 7361 EB Beekbergen

E-mail:       [email protected]

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 55 506 2763

Adres

Veldhofweg 31
7361 TA Beekbergen

KVK-nummer

40101525